onsdag 22 november 2017

Sjukanmälan och friskanmälan

Telefonen för sjukanmälan fungerar igen!

Tfn 0155 28 63 54 
(sjukanmälan innan kl. 7.45)

073-325 31 25
(friskanmälan)söndag 19 november 2017

Lär mer om instruerande text

Eleverna behöver få uppleva språk genom olika uttrycksformer. När elevdelaktigheten blir stor lockas eleverna in i lärandet. I vårt arbete med instruerande texter har eleverna, efter att de lärt sig strukturen, fått skapa fritt inom ramarna som getts.


Redan i åk 1 provade eleverna på att följa en instruktion och göra en älg i papper. Här ovan visas ett exempel på hur vi fortsatt med det multimodala lärandet och hur en elev inspirerades vidare och skapade en älgmask.

Under förra läsåret använde vi Livet i Bokstavslandets material för åk 2, när vi arbetade med instruerande texter. Vi tränade både på att läsa och följa instruktioner och skriva instruerande texter enligt cirkelmodellen.

I Livet i Bokstavslandets läsebok åk 3, kapitel 2A, fick vi läsa om att barnen i Bokstavslandet ville göra en show, för att samla in pengar till barn som har det svårt. I kapitel 2B kom det multimodala lärandet att stå i centrum när eleverna inspirerades att skapa olika saker, som skulle passa till en show.

Vi inledde som vanligt med gemensam läsning av kapitlet, som handlade om hur man tillverkar olika saker, såsom affisch, mask, chokladbollar, program, dockteater och docka till en show. Vi samtalade om betydelsen av ord som var nya för eleverna och även om den instruerande textens uppbyggnad. För att kunna göra eller tillverka de olika sakerna uppmärksammade jag att instruktionerna behöver komma i rätt ordning och att det är viktigt med korta tydliga meningar som alltid ska inledas med ett verb. De genretypiska dragen för instruerande text skrevs på tavlan: mål, material och tillvägagångssätt, som skrivs i form av rubrik, eventuellt underrubriker, numrering och bilder.

I Digital Intro övade vi på att ordna meningarna i instruktionen Göra masker i rätt ordning.Vi fortsatte med att skapa egna masker och följa instruktionerna i läseboken.


En del elever valde att använde färdiga mallar till masker och andra valde att hitta på egna. 


Så fina masker!

I arbetsboken fick eleverna beskriva vad de tyckte var lättast eller svårast med att skapa masker och även förklara för någon som inte gjort en mask hur man skulle göra.


När läsläxan skickades hem var många elever sugna på att fortsätta skapa olika saker från läseboken. Efter helgen fick jag höra om chokladbollar som bakats och dockteatrar och handdockor som tillverkats. 

I det gemensamma skrivandet gjorde vi en text, som handlade om hur man gör biljetter. Några barn hade haft den ansvarsuppgiften under vårt cirkustema, så jag fick genast några som engagerade sig lite extra i skrivandet. De genretypiska dragen för instruerande text repeterades. Sedan var det dags för eleverna att skriva på egen hand eller parvis. I arbetsboken fanns det rubriker att välja mellan, men många hade egna förslag, som de självklart fick välja istället.


Jag delade in eleverna efter vald rubrik och därefter kunde de som ville samarbeta kring skrivandet. Eleverna fick checklistor, som påminnelse om att de fått med allt i sina texter. Slutligen gick jag runt och gav återkoppling. Arbetet flöt på jättefint!Temat kring instruerande texter var inte slut där. Vi ville skriva mer, när ångan var uppe! Eleverna hittade på egna skattjakter, lekar och recept, som de skrev instruktioner till.

Jag tycker det är härligt att se hur eleverna har utvecklats det senaste året. Nu kan de känna igen texttypen och vill, vågar och kan skriva instruktioner på egen hand!


måndag 13 november 2017

Skogsäventyret!

Under hösten har vi lärt oss mer om kartan och naturen. Först kom det ett brev från vår uggla Spanarn, som talade om att trollet Olfar hotade med att förgifta vår skog om han inte blev övertygad om att skogen är viktig. Ugglan Spanarn behövde hjälp med att rädda skogen genom att vi skulle bli Skogsexperter och Hitta rätt-experter. Annette tog hand om NO-delen kring skogen och hade naturskola med eleverna och jag tillsammans med Peter ansvarade för att undervisa om kartan för att eleverna skulle bli säkrare på att hitta rätt. Nedan beskriver jag vad vi gjorde på SO-lektionerna.Redan i tvåan arbetade vi en hel del kring kartor tack vare att Livet i Bokstavslandets läsebok tog upp en del om gps och en karta med vägbeskrivning. Vi tittade på andra slags kartor, t.ex. världskartor, stadskartor, skattkartor, sjökort, Google Earth m.m.


Vi pratade om att kartan är som en förminskad ritad bild sedd uppifrån. Eleverna fick prova på att rita skolsaker på ett papper, sitt rum och sin skolväg. En rolig uppgift blev det när eleverna lade skolsaker på ett papper, som ett konstverk, och ritade av sakerna (sedda uppifrån) som en karta. Skolsakerna flyttades sedan till ett tomt papper, men placerades på samma sätt som på kartan. Jag samlade in och blandade ihop allas konstverk och delade ut dem igen, men till andra elever i klassen. Utmaningen för eleverna blev sedan att gå runt i klassrummet och hitta rätt konstverk, som passade ihop med den karta som de fått.Nu i trean blev det en repetition av vad vi lärt oss i tvåan. Vi tittade på filmer av Olle Lundqvist. Olle har gjort flera bra filmer om kartan, kartans färger och de vanligaste karttecknen.Ett par bra affischer och broschyrer använde vi från Svenska Orienteringsförbundets hemsida, för att tydliggöra och lära oss mer om kartan. Eleverna fick också skriva och rita av några av de vanligaste karttecknen.


En konkretiseringsövning vi gjorde i mindre grupper var att skapa ett landskap med hjälp av färgade papper och hus från ett Monopolspel. Landskapen blev jättefina! Eleverna ritade kartor av sina landskap. Vi pratade om begreppet att passa kartan och vred kartan så den blev vänd åt samma håll som landskapet. Vi skojade om att passa kartan i orientering inte är samma sak som att passa bollen i fotboll.  Discovery Education Espresso har filmersom tar upp väderstrecken och hur kompassen fungerar. Kompassen jag hade med mig för att visa eleverna väckte stort intresse. Jag berättade om hur man med hjälp av kompassnålen och kartans meridianer kan passa kartan. Det här med kompassen är inget som treor absolut måste kunna, men ändå roligt eftersom många ställde frågor och var jättenyfikna på hur en kompass fungerar. I slutet av temat blev det Skogsäventyrsfinal där eleverna parvis gick en form av en skattjakt eller en enkel orienteringsbana. Under vägen fanns det uppdrag om naturen som skulle genomföras och bevis skulle samlas i en skattpåse. Bevisen redovisades för trollet Olfar och ugglan Spanarn vid målgång i klassrummet. 

Efter genomförda uppdrag var det spännande att få höra om trollet Olfar blivit övertygad om att skogen skulle få finnas kvar. Lyckligtvis tyckte trollet att vi hade gjort ett bra jobb! Vi firade med att avnjuta isglass och titta på en djurfilm tillsammans.

Hälsningar Marika 

fredag 10 november 2017

För kännedom

Det har kommit till vår kännedom att barn leker under sen mörk eftermiddag ute vid vägen nedanför skolans slöjdsalar. Leken går ut på att lägga ut diverse saker på bilvägen, stora stenar, stora trädgrenar etc. Flera vuxna har stannat för att prata med barnen men då har de snabbt åkt iväg på sina cyklar.  Detta är en livsfarlig lek både för barnen och för bilisterna, så vi vill uppmana er föräldrar att prata med barnen om leken och konsekvenserna av dem.


Mvh personalen på Bryngelstorpskolan 

torsdag 9 november 2017

Välkommen till Bryngelstorpskolans kunskapsfestival 2017!

Nu är dags att komma och lyssna på era barn när de berättar om sin positiva utveckling.
Samtalet handlar om skolarbetet, resultat, mål för arbetet och de strategier som krävs för att nå målen.

Datum: tisdag 14/11, onsdag 15/11 och måndag 20/11.
Tid: 14 och 20 nov. ca. kl.15.00 – 19.00, 15/11 ca. kl.12.30 – 17.00
Plats: klassrummet eller närliggande rum.

Du ska innan kunskapsfestivalen ha bokat en tid för samtal med pedagog. Det gör du i elevinfo. Räkna med att ditt barns presentation tar ca.30 min innan den bokade tiden, så kom i god tid och tänk på att vi avslutar kl.17.00 och 19.00.

Fritidshemmet kommer detta år att bjuda in till en drop-in eftermiddag där samtal kommer erbjudas. Inbjudan kommer.

I matsalen kan ni titta på bildspel och förse er med lite fika. I korridoren utanför finns en utställning med olika elevarbeten.
Tänk på att vårt café stänger samtidigt som Kunskapsfestivalen slutar.

Varmt välkommen

// Personalen 
söndag 29 oktober 2017

Cirkelmodellen kring beskrivande text om flytt och flykt

Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik genomsyrar läs- och skrivarbetet med Livet i Bokstavslandet. Genrekunskap - att kunna känna igen, förstå och skriva olika former av texter - ligger till grund för hur man planerar sitt skrivande. Genrepedagogik utgår från cirkelmodellen i fyra faser. Modellen ökar elevernas möjligheter att utveckla ämneskunskaper och ämnesspråk samtidigt som eleverna får verktyg att skriva mer avancerade texter.

Beskrivande texter enligt cirkelmodellen: Flytt och flykt

Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper

I Livet i Bokstavslandets läsebok åk 3 kapitel 1 togs ämnena flytt och flykt upp ur flera olika perspektiv. I A-delens berättande text fick eleverna lära känna Ljuba, som är rädd och orolig efter att ha levt i ett annat land där det är krig.

I B-delen fick eleverna i de beskrivande texterna läsa både fakta om flytt/flykt och om personer som flyttat av olika anledningar. I samband med läsningen av B-delen arbetade vi med en VÖL-tabell tillsammans. Jag tog också upp svåra ord och begrepp, som vi redde ut med hjälp av femfältare och expert- och hemgrupper.

I kapitel 1B fick eleverna läsa om hur olika personer upplevt sin flytt, vad de saknade och vad som kunde vara bra och dåligt med att flytta. Eleverna fick en ökad förståelse för hur andra människor kan ha det, tänka och känna.

I Livet i Bokstavslandets arbetsbok fanns läsförståelseövningar till kapitlet, som eleverna arbetade vidare med.

Vi tittade också på några filmer, bl.a. ett inslag från Lilla aktuellt, som handlade om unga flyktingar, som inte fått asyl i Sverige. Många samtal och viktiga frågor kom upp om hur det är att vara på flykt och hur vi kan hjälpa de som flytt från ett annat land.Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder

Eleverna fick i arbetsbokens avsnitt Lär mer om beskrivande texter studera mera ingående uppslaget med personerna som flyttat av olika anledningar. Tillsammans upptäckte vi att det i varje stycke kom en inledning med personens namn efterföljt av flera beskrivningar. I avslutningen fanns något speciellt om personen, som kanske berörde läsaren lite extra.

Gemensamt valde vi texten om Gösta i läseboken och fyllde i nyckelord (viktiga stödord) i en tabell i arbetsboken. Nyckelorden skrevs sedan in i en lucktext där eleverna fick se exempel på hur en ny kortare och mer sammanfattande text kunde se ut. Först gjorde vi övningen tillsammans och sedan fick eleverna välja någon av de andra personerna på uppslaget att skriva om individuellt eller i par.Fas 3: Skriva gemensam text

De beskrivande texterna i läseboken om de olika personerna som flyttat fungerade fint som modelltexter. Eleverna fick en större förståelse för de genretypiska dragen i en beskrivande text. När det sedan var dags att skriva en gemensam text om någon som flyttat, valde eleverna att skriva om vår klassmaskot, ugglan Lilla Bo. Det avdramatiserade ämnet lite grann och eleverna tyckte det var roligt. Vi skrev in nyckelorden i en likadan tabell som vi använt oss av förut efterföljt av en gemensam text på tavlan, som väckte stort engagemang.Fas 4: Skriva text individuellt 

Sedan var det dags för eleverna att skriva egna texter om någon person som flyttat från ett annat land. Personen kunde vara någon de kände eller en påhittad person. Planeringstabell fanns till hjälp i arbetsboken.

Arbetet flöt på fint på grund av flera orsaker:
  • Förarbetet till skrivandet hade varit grundläggande.
  • Elever som behövde extra stöd i sitt skrivande fick det.
  • Många elever fick skriva på dator, vilket höjde motivationen. 


Checklista och respons på texterna

När alla elever var klara fick de läsa igenom sina texter och använda sig av en checklista för att kontrollera att de fått med de typiska dragen för den beskrivande texten om flytt och även stor bokstav, punkt, mellanrum mellan orden o.s.v. 

I nästa skede fortsatte vi med kamratrespons. I vanlig ordning gjorde vi först ett gemensamt exempel på tavlan. I min text på tavlan hade det smugit sig in några små fel, som vi gick igenom och jag visade hur man kan ge kamratrespons med hjälp av en checklista, två stjärnor och en önskan/idé. Två stjärnor för något som är bra med texten, och en önskan eller idé till något som kan förbättras. Kamratresponsen blev mycket mer konkret att genomföra när checklistan fanns till hjälp. Sedan fick eleverna ändra det som de tyckte behövdes i sina egna texter. 


När det väl var min tur att läsa elevernas texter blev jag väldigt berörd. Det är just det här med att eleverna kan visa empati och leva sig in i vad andra människor till exempel saknar... det värmer ett frökenhjärta!Slutligen samlade jag eleverna i mindre grupper, ca 4-5 elever per grupp, och en grupp i taget fick läsa upp sina texter för mig. Återkopplingen jag gav innehöll mycket positiv feedback, men också tips på någonting som eleverna kunde förbättra. Jag visade ett par elevexempel på tavlan, som vi samtalade om lite extra. Eftersom eleverna precis har börjat skriva på dator kom samtalet även in på mellanslag och andra teknikaliteter.Cirkelmodellen kring beskrivande text om flytt och flykt har tagit c:a fyra-fem veckor i anspråk. Det känns som välinvesterad tid eftersom eleverna har fått lära sig strukturen för beskrivande text på ett grundläggande sätt. Vi har förstås tidigare, i åk 2, arbetat med beskrivande texter om bland annat djur och världsdelar, men i takt med att kunskaperna och intresset ökat har också texterna blivit mer avancerade.


Boktips!
Tack vare boktips från kollegor har jag lånat en boklåda med barnböcker från biblioteketet, som tar upp ämnena flytt och flykt. Precis som Livet i Bokstavslandets läsebok kapitel 1, handlar böckerna om flyktingbarn förr och nu och även om utvandringen till Amerika. Böckerna lånas och läses flitigt i klassen och vad kan väl bli ett bättre betyg än det?Vårt arbete har lett till ett ökat intresse för omvärlden och andra människors situation. Texterna vi arbetat med ger möjligheter till att se likheter och skillnader och att reflektera kring människors lika värde. Treans värdegrundsarbete fortsätter (så klart) och detta viktiga ämne om flytt och flykt kommer vi spinna vidare på i stort som i smått.

Hälsningar Marika 

lördag 28 oktober 2017

Månadsbrev November


Glädjande nyheter att meddela i månadsbrevet! Therese fick en pojke den 12 oktober, som ska heta Ace. Vi längtar tills de kommer på besök. 

Glada var även treorna över att få träffa och leka med sina nya fadderbarn i förskoleklass! I oktober har vi fått till två träffar med dem.

Under höstlovet, eller läslovet som det också kallas, har treorna en höstlovsutmaning att utföra. I läseboken finns information om hur de kan registrera sina uppdrag via www.jagharläst.se. Den maildress till läraren som ska fyllas i är: marika.nylund.ek@larare.nykoping.se

I november kommer det bli Kunskapsfestival, då eleverna får berätta om sin kunskapsutveckling. Ni kommer få mail när det är dags att boka tid.
I musiken kommer vi att börja träna inför Lucia. Uppträdande för föräldrarna blir tisdag 12 december. Återkommer om exakt tid (kvällstid).

Kom ihåg att använda webbapparna: Hälsningar Marika, Annette,
Peter, Annika, Gabriella och Jocke


44
Höstlov – Läslov  30/10 – 3/11
Fritids stängt 1/11!
45 
6
 Må 

7
 Ti 
 Läsläxa kap 5 och/eller kap 6
 Nyckeln till skatten
 Simundervisning för alla. Samling
 kl 8.00 för Lo-gruppen vid  
 pingisbordet. Badkläder & handduk!
8
 On
 
 Idrott inne. Idrottskläder & handduk!
 
9
 To 
 Engelskaläxa
10
 Fr 
 Annette utbildning
46 
13
 Må 
14
 Ti 
 Läsläxa kap 3A Livet i Bokstavslandet
 Idrott inne.  Idrottskläder & handduk!
 Kunskapsfestival kl. 14-19.
15
 On
 
 Idrott inne.  Idrottskläder & handduk!
 Kort skoldag. Eleverna slutar kl.
 12.15.
 Kunskapsfestival kl. 13-17.
16
 To 
 Marika utbildning
17
 Fr 
 Stavnings- och skrivläxa (2 sidor)
 Naturskola för Hallongruppen.
47 
20
 Må 
 Kunskapsfestival kl. 14-19.
21
 Ti 
 Läsläxa kap 7 Nyckeln till skatten
 Idrott inne.  Idrottskläder & handduk!
 Skolråd kl. 18.00.
22
 On 
 Idrott inne.  Idrottskläder & handduk!
23
 To 

24
 Fr 
 Matematikläxa
 Naturskola för Smultrongruppen.
48 
27
 Må 
 Studiedag (fritids öppet)
28
 Ti 
 Läsläxa kap 3B Livet i Bokstavslandet
 Idrott inne. Idrottskläder & handduk!
29
 On 
 Idrott inne.  Idrottskläder & handduk!
30
 To 
 Engelskaläxa
 Bokbussen kommer!
1
 Fr